Privacy Statement London Books

Privacyverklaring London Books
London Books, gevestigd te Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die London Books verwerkt:

London Books verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan London Books (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die London Books verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

De manier waarop London Books gegevens verzamelt:

London Books verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten, het aanmelden voor een cursus of iets dergelijks of via het achterlaten van berichten in het gastenboek en email. London Books verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een overeenkomst die je met London Books hebt gesloten.

Met welk doel London Books persoonsgegevens verwerkt:

London Books verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te verzenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang London Books persoonsgegevens bewaart:

London Books bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze hanteert de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

London Books verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit London Books een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. London Books blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die London Books gebruikt:

London Books gebruikt geen technische, functionele of tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door London Books;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij London Books een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die London Books van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@londonbooks.eu. London Books reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe London Books persoonsgegevens beveiligt:

London Books neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@londonbooks.eu.

 

Cookie Statement London Books

Cookies

London Books gebruikt geen Cookies. Een Cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen als je een Website bezoekt. Met Cookies kan de Website je herkennen wanneer je deze weer bezoekt.

Wijzigingen aan deze Cookie statement

London Books kan deze Cookie statement zo nu en dan bijwerken. Als London Books een grote verandering aanbrengt in deze Cookie statement, zal ze dit op haar Website vermelden en stuurt London Books je een e-mail.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je een mail sturen naar info@londonbooks.eu.