zaterdag 23 juni 2018

De Bron van Verbinding, dag met o.m. Geert Kimpen 10.00 uur

Speciale lezingen/muziek dag met:
Ton van der Kroon – www.tonvanderkroon.com
Janosh – www.janosh.com/nl
Ibora Zant – www.iborazant.com
Susan Smit – www.susansmit.nl
Robbert van den Broeke – www.robbertvandenbroeke.nl
Geert Kimpen – www.geertkimpen.com
Ad Broere – www.adbroere.nl/ad-broere
Willem Witteveen – www.willemwitteveen.com
Tijn Touber – www.tijntouber.com/nl
Muziek: Anarupa – www.anarupamusic.com
Dagpresentatie: Len Branson: www.superwisemedia.com
Idee,productie,organisatie: Hans Rietveld Events BV
Reserveren: https://www.chipta.com/nl/debronvanverbinding/10922/selectticket/